algemene informatie

Wij willen de leden graag attent maken op het beleid ten aanzien van de bijeenkomsten, omdat soms leden met meer personen komen. Per lidmaatschap geldt 1 persoon als deelnemer van evenementen.

Een potentieel nieuw lid:
a) Een collega ondernemer van een bedrijf dat nog geen lid is van de OVU, maar een lidmaatschap van de OVU overweegt
b) Een collega van het bedrijf van het lid, indien uitbreiding van het bestaande lidmaatschap naar meer lidmaatschappen wordt overwogen

Een potentieel nieuw lid mag op uitnodiging van een lid kosteloos een bijeenkomst van de OVU bijwonen (met uitzondering van de Buitendag/Ledenuitje).