Contributie

De contributie bedraagt per jaar bedraagt € 200,-.

Lid worden? Bel of mail ons of gebruik het contactformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per email t.a.v. het bestuur, vóór 1 oktober van het verenigingsjaar.
De opzegging gaat dan in per 31 december van dat jaar.
Zie ook artikel 7 van de statuten.