over OVU

De OVU -Ondernemersvereniging Uithoorn- is een vereniging waar ondernemers uit Uithoorn en De Kwakel elkaar ontmoeten en waar netwerken en gezelligheid hand in hand gaan!

Eigenlijk zou elke ondernemer van Uithoorn lid moeten zijn van de OVU. De OVU is dé vereniging voor ondernemers die wonen, werken of economisch verbonden zijn met de gemeente Uithoorn/De Kwakel. De vereniging heeft als belangrijkste doel het bevorderen van samenwerking en het behartigen van collectieve belangen van ondernemers. We bieden een platform waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en contacten kunnen leggen.

We vertegenwoordigen de gezamenlijke belangen van de leden bij relevante instanties, overheden en andere belanghebbenden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over lokale economische ontwikkeling, infrastructuur en andere zaken die invloed hebben op het ondernemersklimaat.

Meer informatie of aanmelden.

Voor alle ondernemers die wonen, werken of economisch gebonden zijn aan de gemeente Uithoorn. Binnen de OVU staat belangenbehartiging voor de ondernemers voorop, naast natuurlijk het bevorderen van de onderlinge samenwerking.