Ondernemersplein

Maak hier kennis met overige verenigingen/stichtingen en belangenbehartigers in Uithoorn en De Kwakel en ontdek wat zij voor jullie kunnen betekenen.

Als ondernemer kun je ook lid worden van de volgende verenigingen/stichtingen;

SBBU - Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Uithoorn
Deze stichting houdt zich bezig met het collectief inkopen van beveiligingstaken. Surveillance is een van de belangrijkste diensten van de SBBU. Iedere aangesloten ondernemer maakt onderdeel uit van de surveillancerondes van de door de SBBU ingeschakelde partij VMB. Daarnaast kan ieder lid individueel afspraken maken over te ondernemen acties. Lid worden van de SBBU is kiezen voor veilig ondernemen en kiezen voor de voordelen van collectiviteit. Als ondernemer wil je graag bezig zijn met ondernemen, niet met beveiligen.
Meer informatie/aanmelden; www.sbbu-uithoorn.nl

Kwakelse Ondernemingsvereniging
Deze vereniging fungeert als platform voor ondernemers in De Kwakel en omgeving. De vereniging zet zich in om de ondernemers te verbinden en hun belangen te behartigen.
Meer informatie/aanmelden; www.kwakelse-ov.nl

Amstelplein  Winkeliersvereniging Amstelplein
Voor winkeliers die gevestigd zijn op het WC Amstelplein.
Meer informatie; bestuur@winkelcentrum-amstelplein.nl

Winkeliersvereniging Uit in Uithoorn
(Voorheen Oude Dorp). Voor winkeliers die gevestigd zijn in het Oude Dorp.
Meer informatie; uitinuithoornaandeamstel@hotmail.com

Winkeliersvereniging Zijdelwaard
Voor winkeliers die gevestigd zijn in WC Zijdelwaard.
Meer informatie; info@zijdelwaard.nl

LTO Noord
LTO Noord is de Nederlandse organisatie die de belangen van de agrarische sector en betrokken boeren, tuinders en ondernemers in noord Nederland behartigt. Het werkgebied van LTO Noord wordt gevormd door de 9 noordelijke provincies.
Meer informatie; www.ltonoord.nl

Koninklijke Horeca Nederland Amstelland
KHN heeft één belang en dat is jouw belang! Door een sterke landelijke, regionale én lokale lobby, ondersteuning en advies bij alles waar jij als ondernemer tegenaan loopt én veel financiële voordelen is jouw KHN lidmaatschap altijd van toegevoegde waarde voor jouw horeca onderneming! Samen staan we sterker!
Meer informatie; https://www.khn.nl/regio/noord-holland/afdeling-amstelland

Onderstaande stichtingen en verenigingen zijn belangenbehartigers waar je een beroep op kunt doen maar waarvoor geen lidmaatschap nodig is;

Stichting Uithoorn in Bedrijf
De SUB is een gezamenlijk initiatief van alle belangenverenigingen van ondernemers in Uithoorn en De Kwakel. Daar zijn de drie winkeliersverenigingen, de ondernemersverenigingen van Uithoorn en van De Kwakel, de Horeca, de ondernemers van de Bloemenveiling op Uithoorns grondgebied en de glastuinbouwbedrijven in De Kwakel bij betrokken. De SUB bundelt namens deze aangesloten ondernemersverenigingen de belangen naar buiten en is daarmee het gezicht en de spreekbuis van ondernemend Uithoorn en De Kwakel. Dat is efficiënter voor alle betrokken partijen; ook het overleg met Gemeente en overheid is structureler en dat bespaart tijd en energie. Het bestuur van SUB bestaat uit bestuursleden van de betreffende ondernemersverenigingen.
Meer informatie; www.subuithoorn.nl

Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel
Het Ondernemersfonds (OF) is een initiatief van ondernemers, voor ondernemers. Het Ondernemersfonds biedt financiële ondersteuning bij initiatieven van gezamenlijke ondernemers in hun eigen wijk of buurt. Voorwaarde is dat de initiatieven een collectief belang dienen. De pot van het fonds wordt gevuld door een toeslag van 10% op de onroerendezaakbelasting niet- woningen (de zakelijke ozb) aan ondernemers. De gemeente int het geld, het Ondernemersfonds beheert het. Het fonds verbindt lokale ondernemers en organisaties en bevordert hun slagkracht.
Meer informatie/verzoek indienen; www.ondernemersfondsuithoorndekwakel.nl

Glasvezel Uithoorn B.V.
Zet zich in voor een eigen glasvezelnetwerk voor en door ondernemers, zodat alle ondernemers kunnen beschikken over snel en betrouwbaar internet met een gelijke up- en downloadsnelheid. Doordat Glasvezel Uithoorn een collectief is, worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.
Meer informatie/aanmelden; www.glasvezeluithoorn.nl

Stichting Promotie Uithoorn/De Kwakel
Het is de missie van de SPUK om de mooie en bijzondere kant van Uithoorn en De Kwakel te laten zien aan haar inwoners en bezoekers. Dat doen we niet in de vorm van ‘citymarketing’, zoals dat in veel andere steden gebeurt. De SPUK kiest ervoor om evenementen en andere initiatieven te ondersteunen die de aantrekkingskracht van Uithoorn en De Kwakel vergroten. Zowel voor de eigen bewoners, als voor de regio en toeristen.
Meer informatie; www.uithoornaandeamstel.nl

Naast boven genoemde verenigingen en stichtingen kan je als ondernemer in Uithoorn en De Kwakel ook altijd contact opnemen met de Gemeente Uithoorn.
Lees hier wat de Gemeente kan doen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen hierover stuur dan een e-mail naar; info@ovu.biz ondernemers, voor ondernemers.